Tukihenkilö

Tukihenkilö työikäisille maahanmuuttajille ja suomalaisille

Tukihenkilö tukee asiakkaan omia vahvuuksia ja kykyä ottaa vastuuta omasta elämästään. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena vahvistaa tuettavan henkilön toimintakykyä eri elämänalueilla ja edistää hänen hyvinvointiaan.

Elämän assistentti tuottaa tukihenkilöpalveluita työikäisille maahanmuuttajille ja suomalaisille Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Keravalla.

Mitä ammatillinen tukihenkilöpalvelu on?

Ammatillinen tukihenkilöpalvelu perustuu sosiaalityön asiakassuunnitelmaan ja on määräaikaista palvelua, jota arvioidaan säännöllisesti.

Ammatillinen tukihenkilöpalvelu tukee ja edistää arjen toimintoja ja itsenäistä toimintakykyä, palvelujen hyödyntämistä, asumista, talouden hallintaa ja etuuksien saamista, opintoihin ja työhön kiinnittymistä, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Tukihenkilöt voivat edistää esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tai tukea suomalaisia työikäisiä oman elämän, arjen ja talouden hallinnassa.

Tukihenkilöpalvelut toteutetaan etupäässä tuettavan omassa elinympäristössä niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin.

TUKEA JA OPASTUSTA ARJEN HAASTEISIIN

Millaisissa asioissa tukihenkilö voi auttaa?

Elämän assistentin tukihenkilö voi auttaa asiakasta esimerkiksi viranomaisasioinnissa ja sosiaalietuuksien hakemisessa.

Tukihenkilö voi auttaa opiskelupaikan, työpaikan tai asunnon etsimisessä sekä talousasioiden hoitamisessa.

Palvelun tarkempi sisältö räätälöidään kuitenkin aina tuettavan tarpeiden mukaan tapauskohtaisesti yhdessä palvelun tilaajan kanssa. Tuettavan kanssa laaditaan tukisuunnitelma, jossa määritellään mm. tukitoiminnan tarve, laajuus ja kesto.

Ammatilliset tukihenkilöt ja kokemusasiantuntijat

Elämän assistentin tukihenkilöt ovat tehtäväänsä koulutettuja ammattilaisia ja kokemusasiantuntijoita, jotka noudattavat työssään tukihenkilötoiminnan eettisiä periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta.

Ammatillisilla tukihenkilöillä on pitkä kokemus erilaisten asiakasryhmien kanssa toimimisesta, ja he osaavat tukea haastavissakin elämäntilanteissa olevia aikuisia.

Ammatillisena tukihenkilönä toimii koko tukihenkilöjakson ajan sama, tuttu ja turvallinen, luotettava aikuinen.

TUKIHENKILÖ AIKUISELLE

Kuka voi saada tukihenkilön?

Elämän assistentin tarjoama tukihenkilötoiminta on työikäisille suunnattu palvelu,
jonka tilaajana on joko asiakas itse tai sosiaalitoimi. Mikäli tilaaja on sosiaalitoimi, tukihenkilöpalvelu tarjotaan ammatillisena tukihenkilöpalveluna.

Ammatillista tukihenkilöä voit kysyä myös itse sosiaalitoimesta, mikäli koet, että siitä voisi olla sinulle apua.

Voit olla yhteydessä myös suoraan meihin. Kaikki yhteydenotot ovat luottamuksellisia, eivätkä sisällä sitoutumista mihinkään. Autamme ja neuvomme mielellämme kaikissa tukihenkilöön liittyvissä asioissa.

Tukihenkilöpalveluita eri kielillä

Meiltä saa tukihenkilöpalveluita monilla eri kielillä. Toteutamme palvelua tällä hetkellä suomeksi, englanniksi, espanjaksi ja portugaliksi.

Omankielinen tukihenkilö helpottaa viranomaisasiointeja, koska hän voi selittää ja ohjata tuettavaa ymmärtämään häntä koskevia asioita tämän omalla äidinkielellään.

Kiinnostuitko?

Varaa maksuton kartoitus täyttämällä yhteydenottolomake
tai soittamalla 050 544 6543 (to–pe klo 8–16 tai la–su klo 8–12).